divendres, 13 de juliol de 2012

SUPRIMITS I DESPLAÇATS!

PRIMÀRIA: 301 mestres desplaçats o suprimits

SECUNDÀRIA: 461 professors desplaçats o suprimits i han hagut de llevar dels llistats als de Valencià, Filosofia i Tecnologia  perquè no tenen on colocar als que estan en expectativa. Es rumoreja que podrien cobrir les baixes dels companys als seus centres

Per ranking algunes especialitats:


Professors desplaçats per especialitats
TOTAL
València  (178)
Alacant (124)
Castelló     (22)
Història
48
28
1
2
Castellà
37
28
7
2
Dibuix
36
11
18
4
Biologia
36
19
15
2
Anglés
36
26
8
2
Matemàtiques
36
17
16
3
Música
34
17
14
3
Química
25
11
11
3
Ed. Física
23
11
11
1
Francés
15
 9
6
90


Comparativa vacants desplaçats secundària
2011
2012
Història
224
128
Castellà
292
145
Dibuix
87
62
Biologia
209
124
Física i Química
118
59
Matemàtiques
285
159
Música
85
69
Informàtica
232
153
Ed. Física
207
143
Serveis Comunitaris
53
52
SAI
74
61