dijous, 3 de maig de 2012

Plataforma docente de Orihuela (Vega Baja)

La PLATAFORMA DOCENTE DE ORIHUELA compartirà amb tots nosaltres, els docents en lluita contra les retallades, les seues accions que realitzen a la Vega Baja.

Ens informen que ja realitzaren una manifestació molt nombrosa i tenen prevista una altra per al dia 2 de juny.

El seu correu de contacte és docentes.vegabaja@gmail.com

També podeu trobar-los als següents grups de Facebook:


Gràcies companys de Orihuela per compartir i unir esforços!