dimarts, 22 de maig de 2012

Decreto de medidas urgentes

Hui s'ha publicat al DOCV el decret que consagra l'augment del nombre d'alumnes per aula (30 primària, 36 ESO, 42 Batxillerat) i l'increment del horari lectiu del professorat valencià (20 en secundària):
Decreto 73/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo no universitario en la Comunidad Valenciana.