dimarts, 27 de març de 2012

Preguntes i respostes sobre la vaga i els serveis mínims

El dia de vaga no és un dia laboral normal, ja que als centres de treball s'ha de garantir al màxim el dret constitucional de fer vaga. Per tal de garantir també el cobriment imprescindible d'atenció a la ciutadania, s'estableixen uns serveis mínims.
Pel que fa a educació, sanitat i mitjans de comunicació, el Govern Valencià ha establert uns serveis mínims que tenen el rebuig d'Intersindical Valenciana, ja que són superiors als serveis mínims que s'establiren per la vaga del 29 de setembre de 2010.
Al centre em demanen que comunique si faré vaga. Ho he de dir?
Ninguna persona està obligada a comunicar si farà vaga o no i, si ho diem, aquesta comunicació tampoc no és vinculant, ja que el mateix dia de la vaga podem canviar d'opinió.
Qui ha de fer els serveis mínims?
La direcció ha de comunicar quines són les persones que han de fer els serveis mínims.
En alguns centres educatius, és habitual arribar a consens entre el professorat, però quan no hi ha acord, és la direcció del centre qui ha de decidir.
Sí que secunde la vaga però m'ha tocat fer serveis mínims. Què passa?
Has de fer els serveis mínims i, al mateix temps, DECLARAR-TE EN VAGA, comunicant-ho així a la direcció del centre el mateix dia de la vaga, no abans.

SERVEIS MÍNIMS

9. Enseñanza pública y privada:9.1. En todos los centros: el director del centro en funciones directivas, con exclusión de actividades lectivas. En caso de vacante o ausencia justificada, el vicedirector, jefe de estudios, secretario o persona responsable del centro por este orden. En los centros con más de un turno de enseñanza podrá ser relevado el cargo directivo que preste el servicio por otro miembro de la Junta Directiva.
9.2. En los centros de Educación Infantil, Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria: un profesor por cada etapa educativa, con un mínimo de un profesor por cada seis unidades; adicionalmente a lo establecido en el apartado 9.1
9.3. En los centros específicos de Educación Especial, un educador de Educación Especial, por cada cinco unidades; adicionalmente a lo establecido en el apartado 9.1
9.4. En los centros de enseñanza o educación con internado, además de los servicios establecidos en los apartados anteriores se prestarán los servicios propios de los días festivos.
  
Així mateix, per resolució unilateral de l'Equip Directiu s'ha decidit canviar la data de la reunió d'avaluació prevista per dijous 29-M a la setmana següent! Increible! No és l'únic centre, a l'IES nº 1 de Torrevieja també s'ha fet.